Ürün Sepetinize Başarıyla Eklendi
Elektronik Sözleşmeler - İpek Sağlam -Halkkitabevi

Elektronik Sözleşmeler

Stok Kodu
9789944941549
Boyut
14x20
Sayfa Sayısı
183
Resimleyen
116dcb0b57bb4705bed4914cc14c4401
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
9789944941549
767039
Elektronik Sözleşmeler
Elektronik Sözleşmeler
Legal Yayıncılık
156.40

ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER

İnternet, Elektronik Ticaret ve Elektronik Sözleşmeler
-İnternetin tanımı, tarihçesi, gelişmesi, teknik yapısı, uluslararası ve ulusal düzenlemeler
-Elektronik ticaretin tanımı, avantajları ve biçimi
-Elektronik sözleşmelerin tanımı, hukuki nitelikleri, özellikleri ve çeşitleri

Elektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Şekli
-Elektronik ortamda yapılan irade beyanları ve sübjektif unsur yönünden Bilgisayar Beyanlarının değerlendirilmesi
-Elektronik sözleşmelerin geçersizliği, yazılı şekli, elektronik imza ve çeşitleri

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ...5
İÇİNDEKİLER...7
KISALTMALAR...11
KAYNAKÇA...13
GİRİŞ...29
I. KONUNUN ÖNEMİ VE SUNUMU...29
II. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI...30
BİRİNCİ BÖLÜM
İNTERNET, ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK
SÖZLEŞMELER
§1. İNTERNETİN TANIMI, TARİHÇESİ, GELİŞMESİ, TEKNİK YAPISI, ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...31
I. TANIMI...31
II. İNTERNETİN TARİHÇESİ...32
III. İNTERNETİN GELİŞMESİ...34
IV. İNTERNETİN TEKNİK YAPISI...35
1. İnternetin Süjeleri...36
a) Telefon/Telekomünikasyon İdareleri...36
b) İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS)...36
c) Server...39
d) Hoşt...39
e) İçerik Sağlayıcılar...40
2. İnternetin Sağladığı Hizmetler...40
a) Elektronik Posta (e-mail)...,...40
b) FTP (File Transfer Protocol)...41
c) WWW (World Wide Web)...42
V. İNTERNETTE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER...43
1- Dünya Ticaret Örgütü (WTO)...44
2- Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD)...45
3- Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)...46
4- Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu Komisyonu (UNCITRAL)...48
a) Elektronik Ticaret Model Kanunu...49
b) Elektronik İmza Konusunda Yeknesak Kurallar Taslağı...50
5. Avrupa Birliği...51
a) İç Pazarda Elektronik Ticaretin Hukuki Yönleri Yönerge Tasarısı...52
b) E-Europe - Herkes İçin Bilgi Toplumu Bildirisi...53
c) 97/7/EC sayılı Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yönerge...53
d) 3 Aralık 1997 Tarihli Telekomünikasyon, Medya ve Enformasyon Teknolojisi Sektörlerinin Biraraya Gelmesi ve Yönetmelik Uygulamaları Hakkında Yeşil Kitap: Enformasyon Toplumu Yaklaşımına Doğru...54
e) 1999/93/EC Sayılı Elektronik İmza Yönergesi...54
VI. İNTERNETE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER...57
§2. ELEKTRONİK TİCARETİN TANIMI, AVANTAJLARI VE BİÇİMLERİ...61
I. ELEKTRONİK TİCARETİN TANIMLANMASI...61
II. ELEKTRONİK TİCARETİN AVANTAJLARI...63
III. ELEKTRONİK TİCARET BİÇİMLERİ...65
1. Mal Satışı...65
2. Hizmet Temini...66
3. Bilgi Temini...67
4. Dijital Ürün Temini...68
§3. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİKLERİ, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ...71
I. GENEL OLARAK...71
II. ELEKTRONİK SÖZLEŞMENİN TANIMI...71
III. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ...73
1. Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Bir Sözleşme Olması...73
2. Katılmalı (İltihakı) Bir Sözleşme Olması...76
3. Mesafeli Satış Sözleşmesi Olması...82
IV. ELEKTRONİK SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ...89
l.EDI...89
2. Elektronik Posta Kullanımı ile Kurulan Sözleşmeler...92
3. Chat Kullanımı ile Kurulan Sözleşmeler...94
4. Web Sayfaları Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler...96
a) Satım Sözleşmesi...96
b) İnternette Artırma Yoluyla Satım Sözleşmesi...98
c) Hizmet Temini...102
d) Bilgi Temini...103
e) Dijital Ürün Temini...106
İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN KURULMASI VE ŞEKLİ
§4. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İRADE BEYANLARI VE SÜBJEKTİF UNSUR YÖNÜNDEN BİLGİSAYAR BEYANLARI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ...111
I. GENEL OLARAK...111
II. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İCAP VE İCABA DAVET...113
III. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN İRADE BEYANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KANAATİMİZ...118
IV. ELEKTRONİK İRADE BEYANLARININ MUHATABIN HAZIR BULUNUP BULUNMAMASI AÇISINDAN YAPILAN SINIFLANDIRMADA YERİ...120
V. ULAŞMASI GEREKLİ İRADE BEYANLARININ ULAŞMA ANININ TESPİTİNDE RİZİKO PAYLAŞIMI İLKESİ...125
VI. RİZİKO PAYLAŞMA İLKESİ AÇISINDAN ELEKTRONİK POSTANIN ULAŞMA ANININ TESPİTİ...128
1. Bu Hususta İleri Sürülen Görüşler...128
a) Olağan (Adi) Posta İletimine Dair İlkelerin Uygulanması Görüşü...128
b) Faksın Ulaşma Anı ile İlgili İlkelerin Uygulanması Görüşü...129
c) Servis Sağlayıcının Fonksiyonunu Esas Alarak Ulaşma Anını Tespit Eden Görüş...131
d) Elektronik Posta Kutusuna Depolanma Anını Esas Alan Görüş...134
2. Görüşümüz...136
VII. ULAŞMA İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ SORUNLAR...137
1. Ulaşmanın Engellenmesi...137
2. Elektronik Posta Yoluyla Yapılmış İrade Beyanlarının Geri Alınması...140
3. Elektronik Posta ile İletilmiş Bir Sözleşme Teklifinin (İcabm) Bağlayıcılığı... 143 §5. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ, YAZILI ŞEKİL, ELEKTRONİK İMZA VE ÇEŞİTLERİ...145
I. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ...145
1. Genel Olarak...145
2. Sözleşmelerde Yazılı Şekil...148
3. Yazılı Sözleşmelerde İmza Unsuru...148
a) Sona Erdirme (Tamamlama) Fonksiyonu...149
b) Uyan Fonksiyonu...149
c) ispat Fonksiyonu...150
4. Şekle Uyulmamasının Sonuçları...150
a) Butlan Görüşü...150
b) Kendine Özgü (Sui Generis) Hükümsüzlük Görüşü...151
c) Yokluk Görüşü...151
d) İptal Edilebilir Olma Görüşü...152
II. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE YAZILI ŞEKİL...152
III. ELEKTRONİK İMZA...154
1. Dijital İmza...156
a) Dijital İmza Tekniği...159
b) Öz Değer...160
c) Zaman Damgası...162
d) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı...164
2. Biyometrik İmza...169
3. Güvenli Elektronik İmza...171
IV. TÜRK İSPAT HUKUKU AÇISINDAN ELEKTRONİK BELGELER...174
SONUÇ...179

 • Açıklama
  • ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER

   İnternet, Elektronik Ticaret ve Elektronik Sözleşmeler
   -İnternetin tanımı, tarihçesi, gelişmesi, teknik yapısı, uluslararası ve ulusal düzenlemeler
   -Elektronik ticaretin tanımı, avantajları ve biçimi
   -Elektronik sözleşmelerin tanımı, hukuki nitelikleri, özellikleri ve çeşitleri

   Elektronik Sözleşmelerin Kurulması ve Şekli
   -Elektronik ortamda yapılan irade beyanları ve sübjektif unsur yönünden Bilgisayar Beyanlarının değerlendirilmesi
   -Elektronik sözleşmelerin geçersizliği, yazılı şekli, elektronik imza ve çeşitleri

   İÇİNDEKİLER

   ÖNSÖZ...5
   İÇİNDEKİLER...7
   KISALTMALAR...11
   KAYNAKÇA...13
   GİRİŞ...29
   I. KONUNUN ÖNEMİ VE SUNUMU...29
   II. ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI...30
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İNTERNET, ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK
   SÖZLEŞMELER
   §1. İNTERNETİN TANIMI, TARİHÇESİ, GELİŞMESİ, TEKNİK YAPISI, ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER...31
   I. TANIMI...31
   II. İNTERNETİN TARİHÇESİ...32
   III. İNTERNETİN GELİŞMESİ...34
   IV. İNTERNETİN TEKNİK YAPISI...35
   1. İnternetin Süjeleri...36
   a) Telefon/Telekomünikasyon İdareleri...36
   b) İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS)...36
   c) Server...39
   d) Hoşt...39
   e) İçerik Sağlayıcılar...40
   2. İnternetin Sağladığı Hizmetler...40
   a) Elektronik Posta (e-mail)...,...40
   b) FTP (File Transfer Protocol)...41
   c) WWW (World Wide Web)...42
   V. İNTERNETTE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER...43
   1- Dünya Ticaret Örgütü (WTO)...44
   2- Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD)...45
   3- Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)...46
   4- Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu Komisyonu (UNCITRAL)...48
   a) Elektronik Ticaret Model Kanunu...49
   b) Elektronik İmza Konusunda Yeknesak Kurallar Taslağı...50
   5. Avrupa Birliği...51
   a) İç Pazarda Elektronik Ticaretin Hukuki Yönleri Yönerge Tasarısı...52
   b) E-Europe - Herkes İçin Bilgi Toplumu Bildirisi...53
   c) 97/7/EC sayılı Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yönerge...53
   d) 3 Aralık 1997 Tarihli Telekomünikasyon, Medya ve Enformasyon Teknolojisi Sektörlerinin Biraraya Gelmesi ve Yönetmelik Uygulamaları Hakkında Yeşil Kitap: Enformasyon Toplumu Yaklaşımına Doğru...54
   e) 1999/93/EC Sayılı Elektronik İmza Yönergesi...54
   VI. İNTERNETE İLİŞKİN ULUSAL DÜZENLEMELER...57
   §2. ELEKTRONİK TİCARETİN TANIMI, AVANTAJLARI VE BİÇİMLERİ...61
   I. ELEKTRONİK TİCARETİN TANIMLANMASI...61
   II. ELEKTRONİK TİCARETİN AVANTAJLARI...63
   III. ELEKTRONİK TİCARET BİÇİMLERİ...65
   1. Mal Satışı...65
   2. Hizmet Temini...66
   3. Bilgi Temini...67
   4. Dijital Ürün Temini...68
   §3. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİKLERİ, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ...71
   I. GENEL OLARAK...71
   II. ELEKTRONİK SÖZLEŞMENİN TANIMI...71
   III. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ NİTELİĞİ...73
   1. Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Bir Sözleşme Olması...73
   2. Katılmalı (İltihakı) Bir Sözleşme Olması...76
   3. Mesafeli Satış Sözleşmesi Olması...82
   IV. ELEKTRONİK SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ...89
   l.EDI...89
   2. Elektronik Posta Kullanımı ile Kurulan Sözleşmeler...92
   3. Chat Kullanımı ile Kurulan Sözleşmeler...94
   4. Web Sayfaları Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler...96
   a) Satım Sözleşmesi...96
   b) İnternette Artırma Yoluyla Satım Sözleşmesi...98
   c) Hizmet Temini...102
   d) Bilgi Temini...103
   e) Dijital Ürün Temini...106
   İKİNCİ BÖLÜM
   ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN KURULMASI VE ŞEKLİ
   §4. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İRADE BEYANLARI VE SÜBJEKTİF UNSUR YÖNÜNDEN BİLGİSAYAR BEYANLARI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ...111
   I. GENEL OLARAK...111
   II. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İCAP VE İCABA DAVET...113
   III. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN İRADE BEYANLARININ HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KANAATİMİZ...118
   IV. ELEKTRONİK İRADE BEYANLARININ MUHATABIN HAZIR BULUNUP BULUNMAMASI AÇISINDAN YAPILAN SINIFLANDIRMADA YERİ...120
   V. ULAŞMASI GEREKLİ İRADE BEYANLARININ ULAŞMA ANININ TESPİTİNDE RİZİKO PAYLAŞIMI İLKESİ...125
   VI. RİZİKO PAYLAŞMA İLKESİ AÇISINDAN ELEKTRONİK POSTANIN ULAŞMA ANININ TESPİTİ...128
   1. Bu Hususta İleri Sürülen Görüşler...128
   a) Olağan (Adi) Posta İletimine Dair İlkelerin Uygulanması Görüşü...128
   b) Faksın Ulaşma Anı ile İlgili İlkelerin Uygulanması Görüşü...129
   c) Servis Sağlayıcının Fonksiyonunu Esas Alarak Ulaşma Anını Tespit Eden Görüş...131
   d) Elektronik Posta Kutusuna Depolanma Anını Esas Alan Görüş...134
   2. Görüşümüz...136
   VII. ULAŞMA İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ SORUNLAR...137
   1. Ulaşmanın Engellenmesi...137
   2. Elektronik Posta Yoluyla Yapılmış İrade Beyanlarının Geri Alınması...140
   3. Elektronik Posta ile İletilmiş Bir Sözleşme Teklifinin (İcabm) Bağlayıcılığı... 143 §5. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ, YAZILI ŞEKİL, ELEKTRONİK İMZA VE ÇEŞİTLERİ...145
   I. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ...145
   1. Genel Olarak...145
   2. Sözleşmelerde Yazılı Şekil...148
   3. Yazılı Sözleşmelerde İmza Unsuru...148
   a) Sona Erdirme (Tamamlama) Fonksiyonu...149
   b) Uyan Fonksiyonu...149
   c) ispat Fonksiyonu...150
   4. Şekle Uyulmamasının Sonuçları...150
   a) Butlan Görüşü...150
   b) Kendine Özgü (Sui Generis) Hükümsüzlük Görüşü...151
   c) Yokluk Görüşü...151
   d) İptal Edilebilir Olma Görüşü...152
   II. ELEKTRONİK SÖZLEŞMELERDE YAZILI ŞEKİL...152
   III. ELEKTRONİK İMZA...154
   1. Dijital İmza...156
   a) Dijital İmza Tekniği...159
   b) Öz Değer...160
   c) Zaman Damgası...162
   d) Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı...164
   2. Biyometrik İmza...169
   3. Güvenli Elektronik İmza...171
   IV. TÜRK İSPAT HUKUKU AÇISINDAN ELEKTRONİK BELGELER...174
   SONUÇ...179

   Format
   :
   Kitap
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   81,33   
   162,66   
   3
   55,26   
   165,78   
   6
   28,15   
   168,91   
   9
   19,12   
   172,04   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   81,33   
   162,66   
   3
   55,26   
   165,78   
   6
   28,15   
   168,91   
   9
   19,12   
   172,04   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   81,33   
   162,66   
   3
   55,26   
   165,78   
   6
   28,15   
   168,91   
   9
   19,12   
   172,04   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   81,33   
   162,66   
   3
   55,26   
   165,78   
   6
   28,15   
   168,91   
   9
   19,12   
   172,04   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   81,33   
   162,66   
   3
   55,26   
   165,78   
   6
   28,15   
   168,91   
   9
   19,12   
   172,04   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   81,33   
   162,66   
   3
   55,26   
   165,78   
   6
   28,15   
   168,91   
   9
   19,12   
   172,04   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   156,40   
   156,40   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
 • Yazarın Diğer Kitapları
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat