Ürün Sepetinize Başarıyla Eklendi
Türkiye'de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm - Gökhan Kalağan -Halkkitab

Türkiye’de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm

Stok Kodu
9786053771838
Boyut
16x23
Sayfa Sayısı
211
Baskı
1
Basım Tarihi
2010
Resimleyen
b9493bec76f749eca3afe9433a03893c
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
9786053771838
401342
Türkiye’de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm
Türkiye’de 1980 Sonrası Bürokratik Dönüşüm
Beta Yayınevi
30.45

Ki­tap­ta, 1980 son­ra­sı ya­şa­nan bü­rok­ra­tik dö­nü­şüm an­la­yı­şı­nın Türk ka­mu bü­rok­ra­si­si­ne yan­sı­ma­la­rı in­ce­len­miş, bu bağ­lam­da ge­le­nek­sel bü­rok­ra­tik me­ka­niz­ma­la­rın ta­ma­men or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak tas­fi­ye edil­me­si ye­ri­ne, ak­sa­yan, ve­rim­siz­le­şen, kay­nak is­ra­fı­na se­bep olan yön­le­ri mo­dern yö­ne­tim pren­sip­le­ri­ne gö­re re­vi­ze edi­le­rek, ama­cı dev­le­te ve bi­re­ye hiz­met et­mek olan et­ki­li, ve­rim­li, düz­gün iş­le­yen me­ka­niz­ma­lar ha­li­ne ge­ti­ri­le­bi­le­ce­ği ile­ri sü­rül­müş­tür. Ye­ni yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın “al­ter­na­tif bü­rok­ra­si­si” ile ge­le­nek­sel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın “We­ber­yan Bü­rok­ra­si­si'nin” bir­bir­le­riy­le bağ­daş­tı­rı­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­miş­tir.

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat