Ürün Sepetinize Başarıyla Eklendi
İngilizce Konuşma Kılavuzu - Halkkitabevi

İngilizce Konuşma Kılavuzu

Stok Kodu
9789757287179
Boyut
14x20
Sayfa Sayısı
192
Basım Tarihi
2003
Resimleyen
6a673a4640a4420d8f738ceb1bcd3c50
Kapak Türü
Ciltsiz
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
İngilizce
9789757287179
364469
İngilizce Konuşma Kılavuzu
İngilizce Konuşma Kılavuzu
120.00

- Bu kıla­vuz yep­ye­ni bir yön­tem­le İn­gi­liz­ce­yi pra­tik ola­rak ko­nu­şa­bil­me­niz ve se­ya­hat­ler­de ya­nı­nız­da bu­lun­du­ra­bil­me­niz için ha­zır­lan­mış­tır.

- İn­gi­liz­ce­yi doğ­ru ola­rak te­laf­fuz ede­bil­me­niz için de ke­li­me­le­rin oku­nu­şu Türk al­fa­be­siy­le ya­zıl­mış­tır.

- Böy­le­ce hiç İn­gi­liz­ce­yi bil­me­yen bir kim­se bi­le ke­li­me­le­ri doğ­ru ola­rak te­laf­fuz ede­bi­le­cek­tir.

- Türk­çe ve İn­gi­liz­ce gra­me­rin kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı ya­pıl­mış, İn­gi­liz­ce gra­me­rin ba­zı te­mel ku­ral­la­rı ve­ril­miştir.

- Kı­la­vu­zun so­nu­na 3.000’den faz­la ke­li­me­den olu­şan al­fa­be­tik di­zin ek­len­miş­tir. Bu di­zin hem kıla­vuz­da ge­çen ke­li­me­le­rin an­lam­la­rı­nı ver­mek­te, hem de kü­çük bir temel söz­lük görevini gör­mek­tedir.

Kapat